הספר מעמת בין שיח הזכויות לבין התפיסה היהודית מזוויות שונות הנוגעות כולן לקשר הזוגי: הזכות לחירות (וליתר דיוק: ערך החירות) מול החובות ההדדיות שבין בני הזוג; הזכויות של בני הזוג (ואף בעלויות או שעבודים) מול היכולת לממש אותן; "זכות האדם על גופו" – מול חובות האיש לאשתו וחובות האישה לבעלה ומול איסורי ניאוף ובגידה.

נכתב ע”י מרכז אחווה

הספר יכול להיות לברכה גדולה למדריכי חתנים ומדריכות כלות, כשהם באים לשוחח עם בני הזוג על חובותיהם ההדדיות בהלכה, על אתגרי המימוש של חובות אלה למעשה. מתוך כך יוכלו להדריך אותם כיצד לשוחח ביניהם על נושאים אלו בעדינות, בצניעות וברגישות הדדית, ובעיקר – בכבוד הדדי, בו שניהם רואים זה את זו כ"ראויים לטוב".

ניתן להזמין את הספר בטל' 073-2865858.

המחיר – 35 ₪ כולל משלוח.