מרכז תורה ומדינה

מרכז תורה ומדינה

מרכז תורה ומדינה הוקם במטרה ללמוד, לחקור ולפתח את המבט התורני-הלכתי על ניהול מדינה וחיים לאומיים בארץ ישראל

 

 

מרכז תורה ומדינה הוקם במטרה ללמוד, לחקור ולפתח את המבט התורני-הלכתי על ניהול מדינה וחיים לאומיים בארץ ישראל.

לאחר עקירת יישובי חבל קטיף, התעורר צורך גדול לבנות קומה חדשה במישור הלאומי וליצור קשר וחיבור מעמיק בין תורת ישראל וההלכה היהודית לבין מדינת ישראל והאופן שבו היא מתנהלת ומונהגת על ידי נבחרי הציבור ושליחיו.

המרכז הוקם ופועל ביישוב ניצן, שבו מתגוררים מרבית מעקורי נווה דקלים, כחלק ממהלך נרחב לחידוש והעמקת תורת ארץ ישראל שהיתה נדבך משמעותי בחיים בגוש קטיף. בראשות המרכז עומדים הרב יגאל קמינצקי, שהיה הרב האזורי של חבל עזה והרב יהודה הלוי עמיחי רב חוקר ודיין, ופועלים בו רבנים ואברכים העוסקים בבירור הלכתי של סוגיות תורה ומדינה לצד סוגיות הלכתיות מתחום המצוות התלויות בארץ, מתוך הכרה שהחיבור בין תחומים אלו יוצר את הבסיס לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית שמתנהלת על פי ערכי התורה.

הלימוד בתחום 'תורה ומדינה' מתמקד בהלכות מלכים ברמב"ם,  לצורך ליבון סוגיות מדיניות ולאומיות הקשורות להתנהלות המדינה על פי התורה וההלכה. המחקר מתבצע תוך שיתוף פעולה עם דיינים, רבנים וגופים העוסקים בתחום.

הסוגיות המתבררות בבית המדרש ובמכון המחקר מוגשות לציבור הרחב באמצעים שונים: הוצאת ספרים, כתב העת אמונת עתיך, אתר האינטרנט 'למעשה' ועוד, במטרה להעלות את הנושא לשיח הציבורי, ללמד ולהדריך בכל מקום בו מתרחש המפגש בין התורה למדינה בחיים הציבוריים.