'הלכות מלכים ומלחמות' לרמב"ם הוא ספר התשתית להצגת מלואה של הלכה בסוגיות מדינה כהלכה. שולחן מלכים מנגיש את כל שפע הספרות התורנית שנכתבה סביב חיבור זה משך מאות רבות בשנים. הכרך הנוכחי מוקדש לפרק א.

נכתב ע”י רבני מרכז תורה ומדינה תשפ"ב

'שולחן מלכים'- מהדורה שניה עם מפתחות.

מחיר - 50 ש"ח

מחיר מבצע- 45 ש"ח 

 

דמי משלוח דואר 10 ש"ח | דמי משלוח עד בית הלקוח 30 ש"ח 

 

בשלהי תשפ"ב ראה אור הכרך הראשון של החיבור המקיף שולחן מלכים על הלכות

מלכים ומלחמות לרמב"ם – פרק א.

זה שנים אחדות שמרכז תורה ומדינה שוקד על הלכות מלכים לרמב"ם, בהתאם לקריאת

מו"ר הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א, נשיא מרכז תורה ומדינה. קריאה זו נסמכת על

העובדה שחיבור ייחודי זה של הרמב"ם הוא הראשון, היסודי והמקיף ביותר, בכל שקשור

להצגת תשתית הלכות ממלכה ומדינה. בשל כך, ההדרתו - חשיפת מקורותיו, דעות

החולקים, כלל הספרות הפרשנות והפסיקתית שנכתבה עליו במהלך הדורות - מעניקה

ללומד את מלואה של התשתית. או-אז, שעה שתורה מלאה לנגד עיניו, יכול הלומד

לאסוקי שמעתתא חדשה אליבא דהלכתא.כרך זה, שמוקדש לפרק א, הוא ראשון לסדרה שעתידה להקיף את כל

הלכות מלכים.