‬החוברת שלפנינו רואה אור בשעה שעם ישראל נמצא בעיצומה של לחימה קשה, ברצועת עזה מדרום ובלבנון מצפון, כתוצאה ממתקפת חמאס בשבת שמחת תורה תשפ"ד. אסופת מאמרים זו כוללת תקצירים של דברי הלכה ודברי הגות של מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א מתוך ספריו ומתוך מאמריו הרבים, אשר מכנה משותף להם: יחסה של תורה למלחמה.

נכתב ע”י הרב יעקב אריאל שליט"א תשפ"ד

מחיר- 20 ש"ח

דמי משלוח דואר 10 ש"ח | דמי משלוח עד בית הלקוח 30 ש"ח 

לכל מלחמה יש משמעות רוחנית. מלחמה אינה רק עימות פיזי בין חיילים,
טנקים ומטוסים. מלחמה אינה רק מאבק קיומי על גופו של העם. למלחמה יש
תוכן רוחני. המאבק על קיומו של עם ישראל, בטחונו ושלומו, הוא מאבק על
דרכו של עם ישראל, ערכיו ומטרותיו. גם כשלא כל בני העם מזדהים בהכרתם
עם הערכים והמטרות של עם ישראל כפי שנוסחו בתורה, בנביאים ובדברי
חז“ל, עצם נכונותם להיאבק על קיומו של העם היא הכרה סמויה בערכיו
ומטרותיו של העם, שכן אלמלא כן היו נושרים ועורקים ממנו וחדלים להיאבק
על קיומו.
בטחונו ושלומו של עם ישראל – קידוש השם הם בעולם. ולעומתם, חולשה
ורפיון חלילה, של עם ישראל – חילול השם הם בעולם. שם ה‘ נקרא עלינו,
בין שאנו רוצים ומכירים בכך ובין שאין אנו רוצים ומכירים בכך. עם ישראל
הוא בעל כורחו גם עם א-לוהי ישראל. ה‘ הוא הנלחם לנו, ואנו שליחיו ונושאי
מרכבותיו. ה‘ מכונה גם בשם: ’צב-אות‘. שם זה – שם קודש הוא, ואסור
למוחקו )ויש הנזהרים גם מלהגותו במפורש(, ”כי ה‘ א-לוהיך מתהלך בקרב
מחנך... והיה מחניך קדוש“.
בכך נבין את הפסוק בתורה: ”קומה ה‘ ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך“
– אויבים אלה, אויבינו הם ולא אך אויבי ה‘! משנאינו הם ולא אך משנאי ה‘!
”כי שם ה‘ נקרא עליך“ – יהודי באשר הוא יהודי, שם ה‘ נקרא עליו. רק עריקה
מוחלטת, שמד ממש, מוחק מהיהודי את שם ה‘.