מה חדש אצלנו?

חדשות מרכז אחוה

גורמים רבים קוראים היום לפירוק מוסד המשפחה. במרכז אחו"ה אנו בישורת האחרונה של הספר השלישי העוסק ביחסה של התורה ל"שיח הזכויות" בתחום המשפחה. ספר זה מצטרף לשני הכרכים הקודמים "שיח הראויות", ו"ראויים לטוב". "הורות ראויה" עוסק בהיבטים אקטואליים של נושאי המשפחה. ספר זה עוסק בניתוח הקשר המיוחד שקיים בין הורים לילדיהם לאור דברי התורה וחז"ל, ומעניק מבט ייחודי ויהודי לשאלות אלו.

בהדרכה של מרכז 'אחווה' הוקדש השבוע האחרון של זמן קיץ בישיבת אור עציון לעיון מעמיק ורחב בסוגיות הקשורות לאתגרי המשפחה בדורנו. ביום חמישי, ז' באב, הרצה שם הרב עזריאל אריאל על שני נושאים, תוך הצגת תפיסות עכשוויות ולעומתן תפיסה תורנית שמתעמקת מתוך ההתמודדות עם תפיסות אלו:

(א) המשפחה - בין אינדיבידואליזם לאורגניזם.

(ב) מעמד ההורות בהלכה ובמשפט.

באותו יום הקיים בישיבת 'כרם ביבנה' כנס ארצי לתלמידי ישיבות ההסדר מכל רחבי הארץ שהוקדש להכנה לשמיטה. במסגרת הכנס התקיים פאנל בהשתתפות הרב אסף ברלינר והרב עזריאל אריאל על המסרים החברתיים של שנת השמיטה.

מהנעשה במרכז תורה ומדינה

הושלם חיבורו של ראש מערך המחקר, הרב פרופ' נריה גוטל: "ממשפטי המלוכה – אחריות לאומית כשיקול הלכתי". גדולי הפוסקים בימינו גמרו עליו את ההלל. הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א כתב למחבר: "ספרך המלא והגדוש ממלא שליחות קודש... ספרך מהווה נדבך יסוד... כל נושא נדון לרוחב ולעומק והוא מסתמך על מובאות לעשרות ולמאות (!) ממקורות חז"ל והפוסקים, הן אלו שעסקו בנושאים מכללא והן אלו שעסקו בהם ישירות הלכה למעשה... אי אפשר שלא להתפעל מעבודת הנמלים שבאיסוף החומר הרב ומהשפע שלו... הצבת בפני עצמך ובפני מרכז התורה והמדינה רף גבוה. כל המחקרים הבאים, שיעסקו בנושאים הרבים שעדיין לא נחקרו, יצטרכו לעמוד בסטנדרט הגבוה שעבודה זו קבעה". הגאון הרב דב ליאור שליט"א כתב למחבר: "... שמחתי לראות יצירה מפוארת ומקיפה העוסקת בהנהגת הציבור לאור תורת ישראל. כידוע, בתחום זה אין לנו שולחן ערוך מפני שהדבר לא היה מעשי בעת היותנו בגולה... לכן ספר זה חשוב ביותר להאיר את עיני חכמי ישראל ואת כל שוחרי התורה ואוהביה בדורנו שלא הורגלו בנושאים אלו, ובע"ה גם יביא תועלת למנהיגי המדינה שילכו לאור תורתנו הקדושה".

מערכת השיעורים שנמסרו בחודש אלול, על-ידי רבני המרכז, הוקדשה לנושאי שמיטה. נדונו בהעמקה ובהרחבה סוגיות שונות, כהיתר "ארנונא" בשמיטה – דגם לגדרי פיקוח נפש ציבורי; הגדרת מלאכת זמירה והשינויים המציאותיים שחלו ביישומה בכרמים במהלך הדורות; השיטות השונות בהגדרות "אוקמי" ו"אברויי" וההשלכות על הטיפול בעצי פרי; גבולות הפסד פרי בשביעית - "לאכלה ולא להפסד", ועוד.   

 נקודה למחשבה

 כדאי לקרוא

ואשיבך שופטייך

ספר זה מאגד מאמרים בנושא המשפט האזרחי בראי ההלכה ומשפט התורה בימינו, ומטרתו לברר את הסוגיות העולות במפגש בין עולם התורה למערכת המשפט הישראלית ולהעלות על סדר היום את הדיון על מקומו של המשפט העברי ומעמדו של בית הדין הרבני במדינת ישראל.

את המאמרים כתבו רבנים וחוקרים מארבעת מכוני המחקר המובילים בישראל בתחום משפט התורה הפועלים בשיתוף עם מרכז תורה ומדינה. חלק ממאמרים אלו ראו אור לראשונה בכתב העת אמונת עתיך המשמש במה למכוני המחקר התורניים-מקצועיים מזה שנים רבות.

העיסוק במקומו של המשפט העברי במערכת המשפט הישראלית הוא חלק מהבירור הרחב על מקומה של ההלכה בחיינו הלאומיים. במרכז תורה ומדינה פועלים חוקרים תלמידי חכמים כדי לברר ולפתח עמדות הלכתיות בסוגיות הקשורות לשלטון, דמוקרטיה, חברה ומשפט. בירור זה נועד ליצור דיון פורה ועשיר שמתכתב עם המציאות של מדינת ישראל כיום. 

 

קרא עוד

 מומלץ לצפות

אסופות - שמיטה וכלכלה יהודית

שיחה בין הרב עזריאל אריאל והרב אסף ברלינר בכינוס לקראת שנת השמיטה בישיבת כרם ביבנה, 
מוזמנים לצפות!