מה חדש אצלנו?

חדשות מרכז אחוה

לקראת שנת השמיטה המתקרבת, התקיים כנס במכון ארץ חמדה העוסק "בהיבטים החברתיים של שנת השמיטה". בכנס התקיים פאנל העוסק ב"משמעויות כלכליות וחברתיות של מצות השמיטה בימינו". הרב אסף ברלינר ממרכז אחו"ה השתתף בפאנל. לצפייה בכנס ובפאנל

אנו עובדים על הוצאת הספר השלישי העוסק ביחסה של התורה ל"שיח הזכויות". ספר זה מצטרף לשני הכרכים הקודמים "שיח הראויות", ו"ראויים לטוב". הספר השלישי "הורות ראויה" עוסק בהיבטים ההלכתיים של שיח זה במסגרת המשפחה, ודן בשאלת  זכויות הורים -הזיקה המשפטית שבין הורים וילדיהם, זכויות ילדים- הצעת החוק "הורים וילדיהם", מזונות ומשמורת הילדים, ועוד סוגיות מסדר היום בנושא המשפחה.

בשבת פנחס התקיימה בבני נצרים שבת עיון קהילתית בנושא: אתגרי המשפחה בדורנו. התארחו ביישוב הרב עזריאל אריאל ורעייתו. במסגרת השבת ניתנו מספר הרצאות על האתגרים העומדים בפני המשפחה שבימינו כתוצאה מתהליכים שונים התרחשים בעולם ובישראל.

מהנעשה במרכז תורה ומדינה

חיבורו של ראש מערך המחקר, הרב פרופ' נריה גוטל: "ממשפטי המלוכה – אחריות לאומית כשיקול הלכתי", זכה ל"הסכמותיהם" והערותיהם של הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א והגאון הרב דוב ליאור שליט"א. עריכתו הלשונית של החיבור הסתיימה, ואנחנו תקווה שהספר החשוב יראה אור בקרוב.

רבני מרכז תורה ומדינה קיימו סיעור-מוחין מקיף בשאלת המיבנה הצורני של "פרוייקט הרמב"ם", מיבנה שינגיש את היצירה לקהל באופן מיטבי. בסופו של הדיון הומלץ על "דגם" מסויים, והוחלט להביאו לפני "קבוצת בקרה" חיצונית שתואמת את "פרופיל" המשתמש החזוי, זאת כדי להכריע סופית בסוגייה.

חלק מהשיעורים שניתנו במרכז תורה ומדינה במהלך החודשים האחרונים, "התכתבו" - מטבע הדברים - עם האירועים הפוליטיים-מדינתיים שעל הפרק. הדבר נעשה כחלק מהשקפת העולם של המרכז, לבחון את הריאליה "אליבא דהלכתא".

 נקודה למחשבה

 כדאי לקרוא

ראוי לטוב - חלופה יהודית לשיח הזכויות

מושג "הזכויות" התפתח מאד בשנים האחרונות. יש לו נוכחות רבה מאד: בחקיקה ובמשפט, בפולטיקה ובתקשורת, בשיח ציבורי בכלל. הוא מקיף את כל מערכות היחסים החברתיות-בין האדם למדינה, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו ובין הורים לילדיהם.

כיצד אמור עולם התורה להגיב להתפתחות זו? לדחות אותה על הסף, לקבל אותה ,להציע מודל משלב או להציע חלופה?

חוברת זו מבוססת על הספר 'שיח הראויות' שיצא לאור בהוצאת מרכז 'אחווה'. הספר פוסע בין הגישות השונות בתהליך דיאלקטי, עד שהוא מגיע ליצירה של מושג מקורי 'שיח הראויות'. חלופה זו מניחה כי כל אדם ראוי לטוב ,אף אם אינו יכול לתבוע  את הטוב הזה מזולתו. אולם אין משמעות הדבר שלילת כל מחויבות חברתית ,שכן על האדם מוטלת האחריות להעניק טוב לאחיו. חלופה זו מבססת את התודעה המוסרית לאו דווקא על חוק ומשפט אלא על מידות טובות של נתינה ונדיבות.

קרא עוד

 מומלץ לצפות

הנהגה ציבורית מומנה או נבחרת?

מרכז תורה ומדינה: הרב אחיה לפשיץ