כאוס חברתי חדש

אתם קוראים כתבה בעיתון ומעקמים את האף, שומעים ורואים כיצד לנגד עיניכם משתנה השיח החברתי בישראל. דעות רדיקליות משתלטות ומנווטות את השיח למחוזות זרים, ערכים שהיו יסודיים ומרכזיים בעבר נדחקים לפינה, ובתוך כל הכאוס הזה מתבסס לו שיח ערכי חדש.

השאלות המונחות על סדר היום הציבורי, אינן מסתכמות רק בדיון תיאורטי, הן משפיעות באופן עמוק על דמותה של מדינת ישראל ועל דמותם של אזרחיה.

בתוך הדיון הציבורי, המהותי כל כך, העוסק בדמותה של מדינת ישראל - קולה של התורה לא נשמע.

התורה שהתוותה כבר לפני אלפי שנים מדיניות חברתית סדורה יכולה להאיר את דרכו של הציבור הישראלי בסוגיות אלו, וחשוב שהיא תהיה נוכחת בהן.

מחלקת אחוה, בתוך מרכז תורה ומדינה, לקחה על עצמה את המשימה להאיר את הדרך.

מחלקת אחוה מגיעה לשרטט את העקרונות התורניים עליהם יש להשתית את המדיניות החברתית והכלכלית, מתוך שתי זוויות: הזווית ההלכתית, מתוך עיון בסוגיות הש"ס ובדברים של פוסקי ההלכה; והזווית הרעיונית, מתוך עיון מעמיק בהגותם של מאורי ישראל לדורותיהם.

אנו פועלים לאיזון הערכים המערביים הפוסט-מודרניים, השמים את הפרט וזכויותיו במרכז ולהעצמה של התפיסה התורנית המתמקדת באחריות החברתית של היחיד, וחובתו לסייע לכל מי שזקוק לעזרתו.

בראש המחלקה עומד הרב עזריאל אריאל, רב היישוב עטרת.

תכניות

טיפת דבש

תכנית חדשה ופורצת דרך לזוגות שמבקשים לבנות ולחדש את האהבה. התכנית כוללת חמישה מפגשי העשרה לזוגיות באהבה, שיסייעו ביצירת תודעה זוגית חדשה ויתנו כלים מעשיים לבניית זוגיות יציבה, לחידוש האהבה ולפתרון קונפליקטים.

חיים רוח ערכים

תכנית העצמה נשית בת 5 מפגשים המעניקה לתלמידות שביעית-שמינית באולפנות ותיכונים כלי התמודדות מול המציאות. מטרת התכנית היא להעשיר בדרכים מקוריות את ההזדהות של תלמידות שביעית-שמינית עם העולם התורני וערכיו, בהתייחס ישירות אל אותן השפעות חוץ, ולתת כלים להתמודדות "מלכתחילה".

לפרטים נוספים>>