מחלקת הסברה

מרכז תורה ומדינה פועל באמצעים שונים על מנת להעלות את הסוגיות המרכזיות שהמרכז עוסק בהן לדיון ציבורי וליצור שיח חדש המבטא את הקשר ההכרחי בין תורת ישראל למדינת ישראל.

כנגד הסִסמה 'הפרדת דת ומדינה'

אנו מבקשים להציג לציבור אלטרנטיבה: 'תורה שבונה מדינה'; חיים לאומיים מתוקנים; משפט וממשל היונקים מן ההלכה והמוסר היהודי. במרכז אנו מתבססים על השקפתו של הראי"ה קוק זצ"ל, שראה בהקמת מדינת ישראל 'אתחלתא דגאולה' ובסיס לכינון ממלכת כוהנים וגוי קדוש.

הוצאת ספרי מחקר תורניים-

במסגרת פעילותו מוציא המרכז ספרי עיון ומחקר המעלים את הסוגיות אותם חוקרים רבני המרכז, ועוסקים בבירור העקרונות ובירור הלכתי הנלמד מסוגיות אלו.

פרסום חוות דעת- 

נקיטת עמדה מקצועית-הלכתית בסוגיות אקטואליות, הפצה לחברי כנסת ובעלי השפעה ופרסום באמצעי המדיה השונים.

מאמרים נבחרים