מחלקה מדעית

המחלקה המדעית של מרכז תורה ומדינה, מכון מחקר יחיד מסוגו בארץ המהווה חידוש הן בתחום המחקר האקדמי והן בזה התורני, נוסדה מתוך זיהויו של פער בשדה המחקר של מדע המדינה המצביע על העדר דיון תורני-מדעי המתבסס על רמת הניתוח של המדינה.

אודות המחלקה:

משימתה של המחלקה, העובדת בשיתוף פעולה מלא עם מחלקת המחקר הרבני של מרכז תורה ומדינה, היא להקים גשר דיסציפלינרי בין ההגות ההלכתית הרבנית על אודות המדינה ובין הכלים המתודיים והמושגיים של מדע המדינה, להביא לידי פיתוחם של מתודות מחקר, מאגרי ידע וקורפוס מדעי, אשר יבואו לידי ביטוי במאמרים, ספרים, חממות כנסים, חומרי לימוד ועזריהם לטובת תלמידים ומורים, רבנים וחוקרים והקהל הרחב אשר חפץ לו בתורת ארץ ישראל.

הרעיון המוביל של המחלקה המדינית מבקש לחבר בין התאוריה הפוליטית, המציאות הפוליטית של הכאן ועכשיו של מדינת ישראל, חולין על טהרת הקדש, לאורה של תורה.

המחלקה שוקדת על מספר פרויקטים פורצי דרך:

  • תורת המדינה בדור התחיה: מפתח מחקרי המאגד אסופה של ביבליוגרפיה מוערת להגות רבנית-מדינית
  • בניית משנה סדורה של ההגות המדינית הרבנית של העת החדשה
  • מאמרים בנושאי תורה ומדינה הנכתבים בשיתוף פעולה בין מחלקת המחקר הרבני ובין המחלקה המדעית
  • מדע מדינת תורתך – סדנה השוואתית למחשבה מדינית

ראש המחלקה- ד"ר אורי בגנו

מאמרים נבחרים