שיעור במרכז תורה ומדינה מאת: הרב מרדכי (מוטה) גרינבלט שליט"א בן כפר הרא"ה, תלמיד מרכז הרב, מייסד אולפנת נווה דקלים בגוש קטיף על גדולי ישראל בדור האחרון הרב הנזיר דוד כהן זצ"ל , הרב שאול ישראלי זצ"ל ,הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, הרב משה צבי נריה זצ"ל

הרב מרדכי (מוטה) גרינבלט שליט"א 29.06.23

צפה בשיעור

 

"כאשר אחד מתושבי כפר הרא"ה סירב לציית לפסק דינו של הרב ישראל זצ"ל, בענייני נזיקין, הורה הרב שמעתה ואילך ישב הלה בספסל האחרון שבבית הכנסת, לא יעלוהו לתורה, ותבוטל 'חזקתו' לתקוע בשופר בראש השנה, עד שיציית - וכך היה".

"הרב דוד כהן ['הנזיר'] זצ"ל מסר לידינו את פנקסי מרן הרב זצ"ל, כדי שנאתר בתוכם את כלל התייחסויות הרב ל'תשובה', לרגל חיבור שהיה בכוונתו להוציא לאור. היו מבני הישיבה שראו זאת בעין רעה, והרב צבי יהודה זצ"ל הורה לנו כיצד לנהוג".

אלה ועוד הרבה הם מקצת-שבמקצת מזיכרונותיו המרתקים של הרב מרדכי גרינבלט, בהם שיתף את רבני מרכז תורה ומדינה, ועוד היד נטויה.