הסברת 'תכנית פינוי החללים' המוגשת על-ידי גורמי הרבנות הצבאית כחלק מתכנית לחימה, ועיסוק בדילמות שונות הנוגעות לזיהוי ופינוי חללים

הרב פרופ' נריה גוטל