דיון הלכתי במגוון תרחישים שונים הנוגעים למימד הנפשי במלחמה. תרחישים אלה, מהם שנוגעים ללוחם עצמו, מהם שנוגעים לעורף האזרחי ומהם שנוגעים לשאלת היחס לאויב

הרב פרופ' נריה גוטל