דיון הלכתי בנושא- לחימה שנעשית אל מול אוכלוסייה מעורבת, חיילים ואזרחים הנמצאים במתחם אחד ומעורבים אלה באלה.

הרב פרופ' נריה גוטל