אחד מהתחומים שבהם ראה הרב קוק חובה לעסוק היה נושאים שלטוניים הקשורים ליהודי המדינה. אחד הנושאים שעמדו על הפרק היה גיוס רבנים ובני ישיבות לצבא האנגלי.

הרב פרופ' נריה גוטל