הסברת מושגים שונים בנושא חוק השכירות כגון: חוזה שכירות ומהות השכירות, ועל זכויות וחובות של השוכר והמשכיר מאת המכון לחקיקה הלכתית בעריכת עו"ד שלום אטלי

הרב יאיר פרנק