הבהרת מושגים והגדרות בנושא חוק השבת אבידה כגון: חובת המוצא, פדיון האבידה, מכירת האבידה ועוד. מאת המכון לחקיקה הלכתית בעריכת עו"ד שלום אטלי

הרב חיים אסבן