הסברת מושגים שונים בנושא חוק המתנה כגון: מהות המתנה, חזקת הסכמה, תנאים וחיובים ועוד. מאת המכון לחקיקה הלכתית בעריכת עו"ד שלום אטלי

הרב גבריאל טולדנו