הסברת מושגים ודרכי פעולה שונים בעניין חוק המכר כגון: מהות המכר, הספקת נכס, מקום המסירה ועוד. מאת המכון לחקיקה הלכתית בעריכת עו"ד שלום אטלי

הרב גבריאל טולדנו