הוראות שונות בדיני ירושה כגון: היורשים עפ"י דין, צוואה, הזכות למזונות, צו ירושה וצו קיום צוואה. מאת המכון לחקיקה הלכתית בעריכת עו"ד שלום אטלי

הרב נסים כהן עו"ד שלום אטלי עו"ד שלמה בן מנחם