מאמר העוסק בקשרים הלכתיים בין מלכי בית דוד לבין ירושלים ובזיקה הגמורה שבין בחירת ירושלים לבין בחירת בית דוד, כאשר בחירת בית דוד כוללת בתוכה גם את בחירתו כמלך ירושלים הבלעדי.

הרב אחיה לפשיץ