למרות שמקובל בימינו שלנבחר ציבור יש זכות להתפטר, נבקש לבחון את השאלה האם התפטרותו של נבחר ציבור לגיטימית אפשרית ורצויה בעולמה של הלכה?

הרב אבישי בן דוד