המאמר ידון בנושאים הבאים: קריטריונים למינוי, תלמיד חכם, איסור מינוי רשעים, המציאות, סברות להיתר, תנאים נוספים ומסקנה.

הרב אבישי בן דוד