הרצאות מתוך הכנס בנושא: תורת המדינה במשנת הרב קוק זצ"ל שהתקיים בשנת תשע"ז (מרכז תורה ומדינה בשיתוף בית הרב)

מיקום: בית הרב, ירושלים 26.04

הרב פרופ' אליאב שוחטמן - תורת המדינה במשנת הרב משה צבי נריה זצ"ל

הרב פרופ' נריה גוטל - שניים אוחזין בתורת המדינה של הראי"ה 

הרב יעקב אריאל - יסוד כסא ה' בעולם