חוקים‭ ‬תקנות‭ ‬ונהלים‭ ‬אל‭ ‬מול‭ ‬דרכה‭ ‬של‭ ‬תורה וערב‭ ‬הוקרה‭ ‬לכבודו‭ ‬של הרב‭ ‬יגאל‭ ‬קמינצקי‭ ‬שליט"א בהגיעו‭ ‬ל"שיבה‮"‬‭ ‬ולרגל‭ ‬הוצאת‭ ‬ספרו‭ ‬“בי‭ ‬מלכים‭ ‬ימלוכו‮"‬

מיקום: יד בנימין 30.01

בתחילת חודש שבט תש"פ קיים מרכז תורה ומדינה את הכנס השנתי, חמישי במספר מאז ייסודו.

נושא הכנס היה: הלכה וחקיקה – הילכו שניהם יחדיו? 

במסגרת הכנס צויינה הגעתו ל"שיבה" של ראש המרכז הרב יגאל קמינצקי שליט"א וכן צויינו הוצאתם לאור של שני חיבורים חדשים מטעם המרכז.

הספר בי מלכים ימלוכו של הרב יגאל קמינצקי, והספר תורת המדינה למלבי"ם של ד"ר אורי בגנו.

השיעורים השונים הציגו מיגוון סיטואציות בהם מתגלע מתח בין עולם החוק והמשפט ובין עולם התורה וההלכה. 

פתח  את הכנס ראש מערך המחקר במרכז תורה ומדינה, הרב פרופ' נריה גוטל, שהציג בקצרה את הבסיס לדיון.

הוצגו בקצרה המקורות הבסיסיים עליהם מושתתת החובה ההלכתית להישמע לחוקי המדינה מחד גיסא, המקורות הבסיסיים שמחייבים קיום הלכה פסוקה ומסורה מאידך גיסא, ובעיקר כיצד התייחסו פוסקי הלכה קדומים למצבי מתח שביניהם.

ארבעה שיעורים נישאו בחלק הראשון של הכנס.

את הראשון מסר הרב אמיתי קמינצקי, שעסק בשאלה אם מותר לשלם קנס שצבר ריבית.

בשיעור השני סקר דיין בית הדין הגדול הרב ציון לוז את יחס בתי הדין מזה ובתי המשפט מזה, לנושא חיובה של האם במזונות ילדיה.

הגאון הרב יעקב אריאל מיקד מבט על הגדרת "מדינת הלכה", תוך הבהרה שעיקר עניינה אינו כפיית האדם הפרטי על קיום מצוות אלא היותה מדינת צדק.

חלק זה נחתם בשיעורו של הרב יהודה עמיחי שנתן דעתו לשאלה אם ניתן להכיר בתשלומי מסים כמעשר כספים.

החלק השני של הכנס הוקדש ל"יום חגו" של ראש המכון, הרב יגאל קמינצקי, בהגיעו לשבעים ולרגל הוצאה לאור של ספרו הראשון.

אחר צפייה בסרטון שסקר בתמצית את קורות חייו, הודה הרב יגאל לבורא עולם, למשפחתו, לידידיו ושותפיו ולכלל מכריו-מוקיריו. את שיעורו הוא הקדיש לדיון פוסקים בשאלת חיובה של ברכת שהחיינו למגיע לגיל "שיבה", והוא נחתם על-ידו בברכת שהחיינו בשם ומלכות.

הציבור הגדול שהגיע לכנס היה שותף לא רק לשיעורים החשובים אלא גם לשמחה הגדולה, וביטא זאת בשירה וריקוד.

ללו"ז המלא>>

שיעורים מתוך הכנס

”כי עין בעין יראו״

הרב יגאל קמינצקי שליט״א - ראש מרכז תורה ומדינה

מדינת הלכה

הרב יעקב אריאל שליט״א - רב העיר רמת גן (לשעבר)

קנסות שצברו ריבית האם מותר לשלם?

הרב אמיתי קמינצקי שליט״א

יחס ההלכה והמשפט בישראל לחיוב האֵם במזונות הילדים

הרב ציון לוז שליט״א - דיין בית הדין הגדול

הלכה וחקיקה – הילכו שניהם יחדיו

הרב פרופ‘ נריה גוטל שליט״א - ראש מערך המחקר, מרכז תורה ומדינה

תמונות מהכנס: