אודות המרכז

מרכז תורה ומדינה הוקם במטרה ללמוד, לחקור ולפתח את המבט התורני-הלכתי על ניהול מדינה וחיים לאומיים בארץ ישראל.

יסודו של המרכז על ידי הרב יגאל קמינצקי שעומד בראש המרכז מיום הקמתו , מי ששימש שנים רבות כרב האזורי של גוש קטיף, לאחר עקירת יישובי חבל קטיף, התעורר צורך גדול לבנות קומה חדשה במישור הלאומי וליצור קשר וחיבור מעמיק בין תורת ישראל וההלכה היהודית לבין מדינת ישראל והאופן שבו היא מתנהלת ומונהגת על ידי נבחרי הציבור ושליחיו.

המרכז הוקם ופועל ביישוב ניצן, ופועלים בו רבנים לצד אנשי אקדמיה העוסקים בבירור הלכתי של סוגיות תורה ומדינה ומבררים את הבסיס לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית שמתנהלת על פי ערכי התורה.

הלימוד בתחום 'תורה ומדינה' מתמקד בהלכות מלכים ברמב"ם, וכן מאמרים ומחקרים במסגרת סוגיות מדיניות ולאומיות הקשורות להתנהלות המדינה על פי התורה וההלכה. המחקר מתבצע תוך שיתוף פעולה עם דיינים, רבנים וגופים העוסקים בתחום.

הסוגיות המתבררות בבית המדרש ובמכון המחקר מוגשות לציבור הרחב באמצעים שונים: הוצאת ספרים, כתב העת אמונת עתיך, אתר האינטרנט ועוד, במטרה להעלות את הנושא לשיח הציבורי, ללמד ולהדריך בכל מקום בו מתרחש המפגש בין התורה למדינה בחיים הציבוריים. 

חזון המרכז:

תחיית עם ישראל בארצו החלה לפני כמאה שנים, עם שיבתו של עם ישראל לאדמתו. פיתוח חקלאות ישראלית, התיישבות, התפתחות מדעית, כלכלית וטכנולוגית ובניית סדרי ממשל וחקיקה, כל אלו היו הצעד הראשון בתקומתה של מדינת ישראל.

עולם התורה, המתפתח ומקבל צביון ארץ ישראלי ייחודי, הוא ההשלמה ההכרחית לבניין החומרי.

 וכעת אנחנו עומדים בפני השלב הבא: לקיחת אחריות ציבורית-חברתית לכינון מדינה יהודית מתוקנת שמתנהלת על פי ערכי התורה וההלכה.

מרכז תורה ומדינה הוקם במטרה ללמוד, לחקור ולפתח את המבט התורני-הלכתי על ניהול מדינה וחיים לאומיים בארץ ישראל. 

פעילות המרכז כוללת שלושה תחומים: מכון המחקר, מפעלי תורה ומדינה ומחלקת ההסברה.

מפעלי המרכז

פיתוח תכניות ייחודיות השאובות מן העקרונות הנלמדים בביתם של המנהלים והמנחילות אותם. בין התכניות הנמצאות בשלבי פיתוח והרצה:

פאנלים ותוכניות העשרה לסטודנטים

למתמחים בתחומי מדעי המדינה ותחומים קרובים. הכרת הנושא מהזווית התורנית-הלכתית, שיתופי פעולה ומלגות לטובת המחקר וכתיבת עבודות בנושא.

הפקת חומרי לימוד לבתי ספר

 כתיבת חוברות לימוד וחומרי עזר למורה, שמטרתם לספק לתלמידים נקודת מבט תורנית-הלכתית על לימודי האזרחות ולהעשיר את הדיון בסוגיות המרכזיות הנוגעות לחיבור חיי המדינה והתורה.

השתלמויות למחנכים ור"מים

ימי לימוד מרוכזים בנושא תורת המדינה, הכרת הצד המקצועי של התחום  ועיון בסוגיות מרכזיות הרלוונטיות לימינו. מטרת התכנית לפתח מנהיגות חינוכית ורוחנית בעלת כלים להשפיע על תהליכים המתרחשים במדינת ישראל.

לצפיה בפרוספקט

לחץ כאן