בהמשך לעבודה הקבועה של מרכז תורה ומדינה בליבון סדרי ממשל ומדינה, רואה אור ספר חדש, שעניינו יחסי הגומלין בין מנהיג ובין העם. בחיבור זה מבקש המרכז להציג למנהיג ולמונהגים אחדים מ"פרקי הרעייה" התורניים.

נכתב ע”י רבני מרכז תורה ומדינה תשפ"ב

מחיר- 45 ש"ח

מחיר מבצע- 40 ש"ח

דמי משלוח דואר 10 ש"ח | דמי משלוח עד בית הלקוח 30 ש"ח 
הספר דן אפוא בשאלות מגוונות, בהן: מה מקומו של העם בבחירת מנהיג; האם יכול העם להדיח מנהיג; מה הן התכונות שלפיהן
נכון לבחור ולמנות מנהיג; מה הוא הערך של העיסוק בצורכי ציבור; האם יכול נבחר ציבור
להתפטר מתפקידו; מה תוקפו ההלכתי של חוק שהציבור אינו חפץ בו; כיצד להתייחס
לשוחד בחירות; מה תוקפם של הסכמים שכורתות ביניהן מפלגות שונות לפני הבחירות;
האם ההלכה מחייבת לכבד מנהיג שאינו מלך, ועוד.