מפעלי תורה ומדינה

מפעלי מרכז 'תורה ומדינה'

 

פיתוח תכניות ייחודיות השואבות מן העקרונות הנלמדים בבית המדרש ומנחילות אותם לקבוצות שונות באוכלוסייה הישראלית שמסוגלות לפעול ולהשפיע ברמה הקהילתית והלאומית. בין התכניות הנמצאות בשלבי פיתוח והרצה:

  • השתלמויות למחנכים ור"מים: ימי לימוד מרוכזים בנושא תורת המדינה; הכרת הצד המקצועי של התחום  ועיון בסוגיות מרכזיות הרלוונטיות לימינו: 'דינא דמלכותא', משפט ומשטר אזרחי, דמוקרטיה ויהדות ועוד. מטרת התכנית לפתח מנהיגות חינוכית ורוחנית בעלת כלים להשפיע על תהליכים המתרחשים במדינת ישראל.
  • הפקת חומרי לימוד לבתי ספר: כתיבת חוברות לימוד וחומרי עזר למורה, שמטרתם לספק לתלמידים נקודת מבט תורנית-הלכתית על לימודי האזרחות ולהעשיר את הדיון בסוגיות המרכזיות הנוגעות לחיבור חיי המדינה והתורה, כגון מדינה יהודית ודמוקרטית – הכיצד? היחס לממשל, משפט התורה מול משפט אזרחי ועוד.
  • פָנֵלים ותכניות העשרה לסטודנטים: למתמחים בתחומי מדעי המדינה ותחומים קרובים. הכרת הנושא  מהזווית התורנית-הלכתית, שיתופי פעולה ומלגות לטובת מחקר וכתיבת עבודות בנושא.