אין מעמידים מלך מקהל גרים אפילו אחר כמה דורות עד שתהא אמו מישראל. שנאמר 'לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא' (דברים יז טו) ולא למלכות בלבד אלא לכל שררות שבישראל.

הרב מאיר מולר