כנסים והרצאות

הרצאות מכנס תורת המדינה במשנת הרב קוק זצ"ל

אייר תשע"ז 

 

הרב יעקב אריאל - יסוד כסא ה' בעולם

 

הרב פרופ' נריה גוטל - שניים אוחזין בתורת המדינה של הראי"ה 

 

 

הרב פרופ' אליאב שוחטמן - תורת המדינה במשנת הרב משה צבי נריה זצ"ל